Projekte

Flagellum Menial

MultiMediaArt, 2011

Peonza Libre

MultiMediaArt, 2011

Vakat Magazin

MultiMediaArt, 2011

Unidash 2.0

MultiMediaTechnology, 2011

Voltage Control

MultiMediaArt, 2011

Herbst Titelsequenz

MultiMediaArt, 2011

gewusst-wo!

MultiMediaTechnology, 2011

Spaceballs

MultiMediaTechnology, 2011

Broken Toy Orchestra

MultiMediaArt, 2011

Shoot4Dead

MultiMediaTechnology, 2011

chromatic skirmish

MultiMediaTechnology, 2011

miio - my identity is open

MultiMediaArt, 2011

Irritation

MultiMediaArt, 2011

Strange Evolution

MultiMediaArt, 2011

Blood, Sweat & Gingerbread

MultiMediaArt, 2011

Planet Kitchen

MultiMediaArt, 2011

Lederhos'nsex

MultiMediaArt, 2011

Das Möbiusband

MultiMediaArt, 2011

Paracelsus Herbal Whiskey

MultiMediaArt, 2011

Macro Kingdom Trilogy

MultiMediaArt, 2011

Bombilla

MultiMediaArt, 2011

SHOES - WITH OR WITHOUT?

MultiMediaArt, 2011

Chasebook (Soundtrack)

MultiMediaArt, 2011

Uletopko Village

MultiMediaArt, 2011

Die EU und DU

MultiMediaArt, 2011

Beer Hunter

MultiMediaArt, 2011

A Snowflake on a Journey

MultiMediaArt, 2011

Matilda

MultiMediaArt & MultiMediaTechnology, 2011

Das Kartenspiel

MultiMediaArt, 2011