Tobias Pretzl Profile Picture

Tobias Pretzl

MultiMediaTechnology-M 2015
MultiMediaTechnology Bachelor 2012
MultiMediaTechnology Master 2015

Tobias's Projekte

PaintItBlack

MultiMediaTechnology, 2013

Haunted House

MultiMediaTechnology, 2014

Rigid Buddies

MultiMediaArt & MultiMediaTechnology, 2015

Phoenix

MultiMediaArt & MultiMediaTechnology, 2017

Salzburg 360

MultiMediaTechnology, 2017