Thomas Hutzinger Profile Picture

Thomas Hutzinger

MultiMediaTechnology-B 2010
MultiMediaTechnology-M 2013

Fachbereich

Augmented Reality & Game

Thomas's Projects

TriFence

MultiMediaTechnology, 2011

BAM - Piece Out

MultiMediaArt & MultiMediaTechnology, 2012

Burning H

MultiMediaArt & MultiMediaTechnology, 2012

Aviditas

MultiMediaArt & MultiMediaTechnology, 2013

Comedor

MultiMediaArt & MultiMediaTechnology, 2015

Transmission

MultiMediaArt & MultiMediaTechnology, 2015